UTME SYLLABUS – YORÙBÁ

GENERAL OBJECTIVES
The aim of the Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Yorùbá is to prepare the candidates for the Board’s examination. It is designed to test their achievement of the course objectives, which are to:

1. stimulate and sustain their interest in Yorùbá language, literature and culture;
2. acquire basic knowledge and skill in Yorùbá language, literature and material and non-material aspects of culture.

The syllabus consists of three sections:

SECTION A: LANGUAGE
SECTION B: LITERATURE
SECTION C: CULTURE


DETAILED SYLLABUS

SECTION A: LANGUAGE

TOPICS/CONTENTS/NOTES OBJECTIVES
1. LANGUAGE:

(a) Comprehension:
(i) Prose
(ii) Verse

(b) Essay Writing

(c) Sound System:
(i) Production of sounds (consonants and vowels);

(ii) Tones and tone change;

(iii) Syllable structure;

(iv) Sound processes co-vowel occurrence, elision and deletion, etc.

(d ) Grammar:
(i) Morphology – Word-formation;

(ii) Loan-word integration;

(iii) Word classes – nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, conjunctions, prepositions, etc.;

(iv) Phrases and clauses – types and functions;

(v) Sentences – types, structures and functions;

(e) Current Orthography

(f) Translation

Candidates should be able to:
(i) identify central issues in a passage and draw appropriate conclusions;
(ii) determine basic assumptions and express ideas; and
(iii) identify the meanings and functions of given phrases and sentences.Candidates should be able to:
(i) identify different types of essay; and
(ii) apply different types of techniques associated with each type.Candidates should be able to:
(i) identify organs of speech, speech sounds and parameters for describing each speech sound;

(ii) a. determine their correct usages;
(ii) b. identify linguistic errors (pronunciations and wrong usages);

(iii) determine the syllable components of words;
(iv) demonstrate knowledge of the basic principles underlying the relationship between sounds.

Candidates should be able to:
(i) demonstrate good knowledge of word derivation;

(ii) demonstrate knowledge of word adoption;

(iii) identify the appropriate class a word belongs to;

(iv) demonstrate knowledge and understanding of Yorùbá syntax;

(v) identify the types, structures and functions of sentences.

Candidates should be able to:
present ideas in acceptable written form.

Candidates should be able to:
interpret sentences and ideas in accordance with acceptable principles.


SECTION B: LITERATURE

TOPICS/CONTENTS/NOTES OBJECTIVES
2. LITERATURE:

(a) Oral Literature:
(i) Prose:
Àmọ̀ó, A. (2010). Àkójọpọ̀ Àlọ́ Àpagbè, Akurẹ: Hirise Celebrity
Publishers.

(ii) Poetry:
Babalọlá, A. (2001). Àwọn Oríkì Orílẹ̀ Mẹ́ tàdínlọ́gbọ̀n, Lagos: Longman Nig. Ltd.

(b) Written Literature:
(i) Prose:
Ajéwọlé, O. (2005).
Ìgbẹ̀yìn L’aláyò N Ta, Ibadan: Extention Publications Limited.

(ii) Poetry:
Fádíyà, O. (2008). Ìyá Àtàtà,
Ibadan: Lasswell.
(iii) Drama:
Tẹ̀là, L. (2007). Ègún Orí Ìkúnlẹ̀, Ibadan: Rasmed Publications Limited.

Candidates should be able to:
(i) identify central issues, problems and the component parts of an idea presented in a work;
(ii) draw appropriate conclusions.Candidates should be able to:
(i) deduce logical inferences from abstract relations of components of an idea in a work;
(ii) identify the figurative and idiomatic expressions in the poem.Candidates should be able to:
(i) demonstrate good knowledge of ideas in works of art;
(ii) draw moral lessons from the text;
(iii) identify the narrative techniques in the text;
(iv) identify the figurative and idiomatic expressions in the text.

Candidates should be able to:
(i) deduce the import of written works of art and genres;
(ii) identify the figurative and idiomatic expressions in the poem.

Candidates should be able to:
(i) identify the central theme of works;
(ii) interpret same in accordance with acceptable principles of the society;
(iii) identify types of drama;
(iv) identify the figurative and idiomatic expressions in the drama;
(v) extract the narrative techniques in the drama.


TOPICS/CONTENTS/NOTES OBJECTIVES
3. CULTURE:

1. Èrò àti ìgbàgbọ́:
Olódùmarè, àkùdàáyà, emèrè, àjẹ́, àwọn irúnmọlẹ̀ abbl.

2. Ètò ìṣèlú àti ààbò ìlú:
Ẹgbẹ́ àti ọgbà, oyè jíjẹ àti àwọn ìjòyè, ogun jíjà abbl.

3. Ètò ìsìnkú àti ogún pínpín:
Òkú àgbà, òkú ọ̀fọ́, òkú òòṣà, ìtúfọ̀, ilẹ̀ òkú gbígbẹ́, ìdí igi, mọ̀lẹ́bí, bàbá ìsìnkú abbl.

4. Òǹkà Yorùbá:
Oókan títí dé ọ̀kẹ́ kan (1-20,000).

5. Ayẹyẹ: Ìgbéyàwó, ìsọmọlórúkọ, ìwúyè abbl.

6. Ètò Ìwòsàn:
Ìtọ́jú aláìsàn, ìtọ́jú àti ìgbẹ̀bí aboyún, abbl.

7. Eré ìdárayá:
(i) eré òṣùpa – àlọ́, bojúbojú abbl;
(ii) eré ojúmọmọ – ìjàkadì, ayò,
òkòtó, àrín abbl.

8. Iṣẹ́ àbínibí àti oúnjẹ ilẹ̀ Yorùbá:
(i) Iṣẹ́-àgbé ìṣọ̀nà, ìlù lílù abbl;
(ii) Oúnjẹ – àbàrí, iyán, ẹ̀wà abbl.

9. Ẹ̀ kọ́ ìlé:
Ìwà ọmọlúàbí àti àǹfààní rẹ̀.

Candidates should be able to:
distinguish traditional practices and acceptable ways of life from modern and common sense beliefs.Candidates should be able to:
assess the functions and roles of individuals, chieftains, and groups in ensuring peace, stability and continuity of society.Candidates should be able to:
(i) distinguish between traditional practices;
(ii) relate them to funerals and inheritance.

Candidates should be able to:
(i) count in Yorùbá numerals;
(ii) apply addition, deduction and division methods in Yorùbá.

Candidates should be able to:
relate social activities and events to appropriate situations.

Candidates should be able to:
demonstrate knowledge of the best way of using the appropriate health care practices.

Candidates should be able to:
(i) identify types of Yorùbá traditional games;
(ii) identify rules and regulations guiding each game;
(iii) mention values derived from each game.

Candidates should be able to:
(i) demonstrate adequate knowledge of the various traditional professions;
(ii) compare various traditional professions;
(iii) demonstrate knowledge of preparing each type of Yorùbá food;
(iv) mention nutritional values of each food.

Candidates should be able to:
identify acceptable patterns of behaviour and attitude that conform with societal norms and values.


STRUCTURE OF THE EXAMINATION
The test will be of an objective type, candidates will answer forty (40) multiple-choice questions covering all aspects of the syllabus:

1. LANGUAGE:

(a) Comprehension
(1 prose and 1 verse) 08 items
(b) Essay writing 01 item
(c) Sound system 04 items
(d) Grammar 05 items
(e) Current orthography 02 items
(f) Translation 01 item

2. LITERATURE:

(a) Oral 04 items
(b) Written 06 items

3. CULTURE 09 items

TOTAL 40 items


RECOMMENDED TEXTS

LANGUAGE
Abíọ́dún, J. (1995). Àròkọ àti Aáyan Ògbufọ̀, Lagos: MAJAB Publishers.
Adéwọlé, L. O. et al. (2000). Exam Focus – Yorùbá Language for WASSCE/ SSCE, Ìbàdàn: UP Plc. Awóbùlúyì, O. (1978). Essentials of Yorùbá Grammar, Ìbàdàn: UP Plc.
Awóbùlúyì, O. (ed.). (1990). Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. II, Ìbàdàn: UP Plc. Awóbùlúyì, O. (2008). Ẹ̀ kọ́ Ìṣẹ̀ dá-Ọ̀ rọ̀ Yorùbá, Akurẹ: Montem Paperback.
Awóbùlúyì, O. (2013). Ẹ̀ kọ́ Gírámà Èdè Yorùbá, Oṣogbo: Atman Ltd.
Babalọlá, A. (ed.) (1991). Ìwé Ìmọ́dọ̀tun Yorùbá SSI – SSIII, Ìbàdàn: Longman.
Bámgbóṣé, A. (ed.) (1984). Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. 1, Ìbàdàn: UP Plc. Bámgbóṣé, A. (1990). Fọnọ́lọ́jì àti Gírámà Yorùbá, Ìbàdàn.
Mustapha, O. (ed.). (1988). Ẹ̀ kọ́-Èdè Yorùbá Òde-òní SSI – SSIII Ìbàdàn, Macmillian Publishers.
Mustapha, O. (ed.). (1991). Ẹ̀ kọ́-Èdè Yorùbá Titun SSI–SSIII, Ìbàdàn: UP Plc.
Ọdẹ́tókun, A. et al. (2005). Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillan Publishers. Owólabí, K. (1989). Ìjìnlẹ̀ Ìtúpalẹ̀ Èdè Yorùbá (1): Fónẹ́tíìkì àti Fọnọ́lọ́jì, Ìbàdàn: Oníbọnòjé Press.
Owólabí, O. et al. (1999). Countdown WASSCE/SSCE, NECO, JME (Ìwé Ìgbáràdi fún Ìdánwò Àṣekágbá Yorùbá) Ìbàdàn: Evans.
Ọyádèyí, O. (1998). Ìjìnlẹ̀ Fọnọ́lọ́jì àti Gírámà Èdè Yorùbá, Ìbàdàn: Heinemann.

LITERATURE
All the prescribed texts are reflected as applicable on the syllabus under Topics/Contents/Notes column.

CULTURE
Adéoyè, C. L. (1979). Àṣà àti Ìṣe Yorùbá, Ìbàdàn: OUP.
Adéoyè, C. L. (1985). Ìgbàgbọ́ àti Ẹ̀ sìn Yorùbá, Ìbàdàn: Oníbọnọ̀jé Press.
Ládéĺé, T. A.A. et al. (1986). Àkójọpọ̀ Ìwádìí Ìjìnlẹ̀ Àṣà Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillian Publishers.0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Online Learning and Assessment Portal for Nigerian Students
error: Content is protected !!