Hello and Welcome to UTME CBT FREE Practice Test - Igbo Language - Set 2

  1. You are to attempt 32 Objectives Questions ONLY for  20 minutes.
  2. Supply Your Full Name in the text box below and begin immediately.
  3. Your time starts NOW!
Full Name (Surname First):

AGHỌTAAZAA
Gụọ ederede ọbụla na ndị a, zaa ajụjụ niile sitere na ha.

Ederede I
Ụdara bụ otụ n’ime mkpụrụosisi naamị
n’ala Igbo. Osisi ya too, alaka ya
agbasaa. Nke a mere na mgbe ọ gaamị,
ọ chịrị ajaala laa n’elu. Ebe niile
abụrụ ụdara ụdara. Ụdara, dika osisi
ndị ọzọ na-amị mkpụrụ, na-ebu ụzọ
maa ifuru. Oge ifuru ya dara ụmụ
irighiri ụdara egosi onwe ha. ọge a, ha
na-acha akwukwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ụdara chaa, ihe e ji ama ya bụ na ọ
ga-ebido chawa odo odo. Ọ charuo, ọ
dawa; ndị mmadụ, ọ kacha ụmụaka, naafọ
obere ma ha tụọ ụlọ biri n’ukwu ya.
Otu ụdara daa, onye ọbụla etipụ ọsọ ịga
tụtụrụ ya rachaa. Ụdara chara acha, jiri
aka ya daa, na-atọ ụtọ. Oge gboo, ọ bụ
arụ ịrị osisi ụdara elu iji ghọtuo ya. Ma
taa, n’ihi agụụ, ndị mmadụ na-arịzị elu
ụdara ghọtuo ha n’achaghị acha. Nke a
mere na ụdara anaghịzị atọ ụtọ.

1. Nke nwere ike ịbụ isiokwu ederede a bụ.

A. Ịtụtụ ụdara chara acha.
B. Mkpụrụ ụdara na-amịta.
C. Ihe banyere ụdara.
D. Ụmụaka na ụdara.


2. N’ ederede a, “ọ chịri aja ala laa n’elu” pụtara ọ mịa

A. mkpụrụ dị ka akwụkwo ndụ
B. ọtụtụ mkpụrụ
C. mkpụrụ dị ka aja
D. ezigbo mkpụrụ.


3. N’ ederede a, nke na-egosi oge ụdara na-amị mkpụrụ ya bụ

A. alaka ụdara    B. osisi ụdara    C. irighiri ụdara    D. ifuru ụdara.


4. N’ ederede a, nke bụ arụ n’oge gboo bụ

A. ịrị osisi ụdara elu ghọtuo mkpụrụ ya
B. ịrị ụdara elu gbutuo alaka ya
C. ịji ọsọ gaa n’ukwu ụdara ma mkpụrụ ya daa
D. ime ka ụdara ghara ịtọ ụtọ.


5. N’ederede a, otu na ndị a mere ejizi arị osisi ụdara elu.

A. Oke ụtọ ụdara na-atọ.
B. Oke akpịrị ọgologo.
C. Ụkọ ego ji ndị mmadụ.
D. Agụụ ji ndị mmadụ.
Ederede II
Nkechi bụ nwata nwaagbọgho
bitụrụ mma aka, too ma kwụrụ chim.
Eze dị ya n’ ọnụ na-enwu ka anyanwụ
ụtụtụ. Nne na nna ya hụrụ ya n’anya
nke ukwu n’ ihi na o bụ ọtu mkpụrụ
anya ji isi ụgwọ.
Mgbe Nkechi ruru afo iri na asaa, isi
bidoro nwube ya ọkụ. O nwekwaghi
onye ọ na-atụ egwu. Ọ mechara banye
mahadum dị na Nsụkka bụ ebe ọ
na-amu etu ọ ga-esi bụrụ onyeokaiwu.
O bidoro na-epiogharị. Ihe kachasị njọ
bụ na Nkechi na-eso ụmụnwoke ndị
lụrụla nwaanyị. Ọ nakwaghi anọ
n’ụlọakwụkwọ ma ya fọdụ ịgụ akwụkwọ.
E mechara chụọ ya n’ ụlọakwụkwọ
maka na ọ dara ule ihe-ọmụmụ niile o
mere n’afọ nke abụọ ya. Otu mgbe
ahụkwa ka nne na nna ya nwụrụ n’ihe
mgberede okporoụzo. Mma Nkechi rụrụ
mgbe ọ tụụrụ ime ọkwa. O mechara
buru afọ ime a gbafuo. Nkechi eriela
Ihe oji maka ya mụrụ anya, ura eburu ya.

6. Isiokwu ederede a kwesịrị ịbụ

A. nkụ a kpara n’agbọghọ ka a na-anya n’agadi
B. onye gbakaa ute ya, o hie n’ala
C. chi ewerela ehihie jie
D. nwata rie ihe ojiri mụrụ anya ụra eburu ya.


7. Site n’ihe ị gụrụ n’ederede a, agwa ọjọọ

A. dị mma
B. na-enye ugwu
C. na-ebute ọghọm
D. na-enye aha ọma.


8. Otu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ pụtara

A. otu mkpụrụ anya   B. otu isi   C. otu nwaanyị   D. otu nwa.


9. Nke Nkechi na-amụ na mahadum bụ

A. Dibịa bekee   B. nkuzi   C. nkanụụzụ   D. ọkaiwu.


10. A chụrụ Nkechi na mahadum maka na ọ dara ule

A. iheọmụmụ ya.
B. otu iheọmụmụ.
C. iheọmụmụ ya niile n’afọ nke mbụ.
D. iheọmụmụ ya niile n’afọ nke abụọ.
Ederede III
Ijeọma bitụrụ mma aka. Ọ bụghị
naanị nke a, ọ na-anụrụ ndị mụrụ ya
ihe ma na-aga ozi nke ọma. Na Klaasị ha, o
nwere ndị enyi abụọ ntị fere azụ. Ha bụ
Ijeego na Ọbịaraeri. Ha ji ụkwụ ebi
okazi. Ha si n’otu obodo ha efere n’ọzọ
ebe ha na ụmụnwoke na-eri ma na-aṅụ.
Anya anaghị ahụ ha n’ụlọakwụkwọ n’ihi
na mgbe niile ha nọ na njem.
Ụmụagbọghọ ndị a amaghị na ihe
na-atọ ụtọ na-elukwa ilu. N’otu oge, ha
natara ozi n’ekwentị nke toro ha
nnukwu otito maka mma ha ma gwakwa
ha bịawa Warrị ebe mkpori ndụ juru.
Ndi kpọrọ ha bụ ụmụokorobịa abụọ ndị
na-aza Okondo na Otondo n’otu n’otu.
Ihe eji mara ha bu isogbhari
ụmụnwaanyi n’azu. Ijeego na enyi ya
nwaanyị binyeere ụmụnwoke ndị a
ịzuụka abụọ, n’agbanyeghị na ha bụ
ụmụakwụkwọ. Ka izu asaa gachara,
ụmụagbọghọ ndị a adaa ọrịa. Ka e
mechara nnyocha ọrịa ha n’ulọọgwụ, e
kwuru na ha na-arịa ọrịa mmịnwụ, ọrịa
obirinajaọcha a naghị agwọta agwọta.
Ugbua, eke na ihe o loro atogbọrọla.

11. Akparamagwa Ijeọma nwere nke ndị enyi ya enweghị bụ

A. iji ntị nụ ihe   B. ịga ngaghari   C. ịchọ mma   D. ịga ozi.


12. ‘Ijeọma bitụrụ mma aka’ na-akọwa na Ijeoma

A. na-achọ mma    B. metụrụ mma aka   C. mara mma   D. bụ onye ọma.


13. ‘Ha ji ụkwụ ebi ọkazị’ na-egosị na ha

A. maara ebi ọkazị
B. ejighị aka ebi ọkazị
C. na-aga oke nganga
D. na-agasi ije ike.


14. Izu asaa n’Igbo bụ

A. otu ọnwa   B. onwa abụọ   C. ọnwa asaa   D. ọnwa iri.


15. ‘Eke na ihe o loro atọgbọrọla’ bụ

A. akpaalaokwu    B. ilu    C. ụkabụilu    D. mmemmadụ.


16. Nke e ji amalite edemede ekwumekwu na ndị a bụ

A. ndị nze na ọzọ   B. ọha na eze.   C. onyeisioche.   D. ndị ụkọchukwu.
ỤTỌASỤSỤ

17. Nke bụ ụdampụta na ndị a bụ

A. ch    B. f    C. kp    D. v.


18. N’ Igbo, ‘syllable’ bụ

A. nkebiụda    B. nkejiokwu   C. nkejiụda   D. nkebiokwu.


19. Olu + ike – Oliike bụ ọmụmaatụ

A. olilo ụdaume    B. olilo mgbochiume    C. ndapụ mgbochiume    D. ndapụ ụdaume.


20. Nke bụ ụdamkpi na ndị a bụ

A. Mụ    B. d    C. I    D. nw.


21. Nke nwere ike ịdị na ngwụcha mkpụrụokwu na ndị a bụ

A. mgbochiume   B. myiriudaume   C. ụdarịị   D. ụdashịị.


22. Mkpụrụokwu a bụ ‘ntụtụisi’ nwere nkejiokwu

A. isii    B. ise    C. ano    D. ato.


23. N’okwu a bụ ‘AGỤMAGỤ’, ‘m’ bụ

A. ngawanye    B. nganiihu   C. nnọnetiti   D. nsonaazụ.


24. Echere m na ọ bụ ezigbo mmadu.
N’ahịrịọkwu a, re’ na-egosi

A. ndinaazu   B. ndịeme   C. ndịemecha   D. ndịugbua.


25. Nke nwere mọfịm atọ na ndị a bụ

A. òbárá   B. éféré   C. àsìrì   D. ímēru.


26. Mọfịm nwere ike iweta otu n’ime ihe ndị a.

A. Mgbanwe n’ụdaasụsụ
B. Mgbanwe na nghọta
C. Mgbanwe n’asụsụ.
D. Mgbanwe na nsupe.


27. He is excited about his promotion.
Ntụghari ahịrịokwu a bụ

A. Mbuli n’ọkwa ya na-atụ ya n’anya
B. Mbuli n’ ọkwa ya na-atọ gbu ya atọgbu
C. Mbuli n’okwa ya dị ya mma
D. Mbuli n’okwa ya dị ya ka na nrọ.
OMENALA NA EWUMEWE

28. N’ala Igbo, ichere onye ọbịa ọjị gosipụtara

A. ikwe ekele    B. nnabata    C. nsọpụrụ    D. ọṅụ.


29. A chọọ ichọpụta nke bụ eziokwu, ihe ndị Igbo na-eme bụ

A. ichụ mgba    B. ịgba ndụ    C. ịṅụ iyi    D. ịchọta dibịa.


30. Nke na-egosiputa chi onye na ndị a bụ

A. ọfọ    B. ogu    C. ọtọnsị    D. ikenga


31. Ebe ọ bụla a tụrụ nzu gosiri na ebe ahụ dị

A. egwu    B. omimi    C. nsọ    D. ọcha.


32. Ndi na-agba afa bụ ndị

A. dibịa    B. nze    C. ọzọ    D. okenye.

GREAT! You finished before the expiration of the 20 minutes allotted to you. You may want to preview before submission, else, Click the submit button below to see your score

To submit your quiz and see your score/performance report; Make sure you supply your Full Name in the form above.

Unable to submit your quiz? Kindly Click Here To Retake UTME CBT FREE Practice Test - Igbo Language - Set 2. Make sure you supply your Full Name before submission.Online Learning and Assessment Portal for Nigerian and International Students
error: Content is protected !!